Szkoła Podstawowa Nr 1 w Mońkach

Szkola Podstawowa Nr 1 w Mońkach im. Jana Pawła II


OGŁOSZENIA

OBIADY

UWAGA Opłata za obiady w miesiącu CZERWCU 2018 r. wynosi 39 zł.

W związku z likwidacją kasy wpłat należy dokonywać na konto szkoły:

23 1240 5211 1111 0010 7411 6488

po wcześniejszym uzgodnieniu odliczeń w sekretariacie.

Wpłat proszę dokonywać do dnia 15 danego miesiąca.

W tytule przelewu należy wpisać imię i nazwisko ucznia, klasę oraz miesiąc, którego dotyczy wpłata.

W przypadku rezygnacji z posiłków w następnym miesiącu rodzic jest zobowiązany do zgłoszenia tego faktu intendentce (tel.85 716 27 95) najpóźniej do końca miesiąca, w którym uczeń korzysta z obiadów.

W przypadku dłuższej nieobecności ucznia (choroba) należy odpowiednio wcześniej poinformować o tym intendentkę. Tylko wówczas opłata za obiady zostanie zmniejszona.


0płata za ubezpieczenie w roku szk.2017/2018 wynosi 43 zł.

Wpłat można dokonywać w sekretariacie szkoły do końca września.Warunki ubezpieczenia znajdują się na tablicy ogłoszeń.

Rada Rodziców w roku szk.2017/2018 - 50 zł od rodziny. Środki czystości 3 zł miesięcznie od dziecka (30 zł rocznie).

DNI WOLNE W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

2 i 3 XI 2017
2 i 4 V 2018
1 i 4 VI 2018