Wybory do rady Samorządu Uczniowskiego

W dniu 8 listopada 2017 r.odbyły się wybory do rady Samorządu Uczniowskiego naszej szkoły. Reprezentanci wszystkich klas wytypowali swoich kandydatów, na których później oddali głos. Największą liczbę głosów otrzymała Natalia Falkowska ucz. klasy V a - 12, na drugim miejscu znalazła się Weronika Słowikowska ucz. klasy I b - 3 głosy, zaś równą liczbę 2 głosów otrzymali Joanna Szypcio z klasy Va oraz Hubert Czerech z klasy IV a. Przewodniczącą Samorządu Uczniowskiego została Natalia Falkowska, zastępcą Weronika Słowikowska. Joanna Szypcio będzie pełnić rolę sekretarza, a Hubert Czerech wspierać dziewczęta w ich pracy i realizacji powierzonych im zadań. Opiekunem Samorządu pozostaje Agnieszka Januszewska. Gratulujemy serdecznie nowo wybranej radzie i życzymy im owocnej pracy w roku szkolnym 2017/2018.

Autor: Admin :: 17:54 10.11.2017r.