OBIADY - ROK SZKOLNY 2019/20

Wpłaty należy dokonywać wyłącznie przelewem na konto szkoły:

23 1240 5211 1111 0010 7411 6488

po wcześniejszym uzgodnieniu odliczeń w sekretariacie.

Wpłat proszę dokonywać do dnia 15 danego miesiąca. Odliczenie za obiady przysługuje w przypadku nieobecności trwającej nieprzerwanie przez przynajmniej 3 dni.

Fakt nieobecności dziecka należy zgłosić osobiście lub telefonicznie pod numer 85 7162795 do godziny 9.00. Tylko zgłoszona nieobecność będzie podstawą do odliczenia i zmniejszenia opłaty. Wartość kwoty do zapłaty z odliczeniem przygotowuje intendentka.

Rodzice proszeni są o niezaokrąglanie kwoty do liczb całkowitych.

Uczniowie klas I-III spożywają obiady po wniesieniu opłaty za dany miesiąc. Uczniom klas IV-VIII obiady są wydawane na podstawie karteczek otrzymanych po wniesieniu opłaty za dany miesiąc i zgłoszeniu się po ich odbiór do sekretariatu. Dziecko/uczeń idąc na obiad ma obowiązek posiadać przy sobie karteczkę na dany dzień. Tylko na tej podstawie uczeń otrzyma porcję obiadową.

Cena obiadów dla uczniów wynosi:

- klasy I-III - 3,50 zł

- klasy IV-VIII - 4 zł

OPŁATA ZA OBIADY WE WRZEŚNIU  WYNOSI ODPOWIEDNIO:

- 66,50 zł dla klas I-III

- 76 zł dla klas IV-VIII